Objavljen video rad „Jakov Haibel – Mozartov šurjak u Đakovu” Srednje strukovne škole Antuna Horvata za 13. Smotru Turističke kulture u listopadu 2020. godine.

Na ovogodišnjem natječaju Turističke kulture u organizaciji Prokulture – Opservatorija kulturnih politika – Split, u suradnji s OŠ Hvar i uz potporu grada Hvara, projekt Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo:“Jakov Haibel – Mozartov šurjak u Đakovu” izabran je među jedanaest najboljih i trebao se predstaviti na 13. Smotri Turističke kulture u listopadu 2020.godine na Hvaru.

S obzirom na epidemiološku situaciju Organizacijski odbor je odlučio kako će se smotra održati na mreži te da će nagrađeni projekti biti predstavljeni prezentacijom ili video materijalima. Voditelji projekta Dario Kustura i Antonija Bilić osmislili su učenicima video zapis, koji je snimio i režirao nastavnik Škole Mihael Kelbas u kojem su predstavili ne samo projekt već i kulturne i turističke znamenitosti Grada Đakova. Vjerujemo kako ovaj video nadilazi okvire školskog projekta i može poslužiti kao iznimno uspjeli promidžbeni kulturno-turistički materijal Đakova i Slavonije.

Izvor: Turistička zajednica Grada Đakova