Elektra Vinkovci će od 22. svibnja do 1. rujna ove godine vršiti radove na održavanju uzemljivača iskopom i polaganjem novih uzemljivačkih traka na postojećim dalekovodima 10 kV na području naselja Đurđanci.

Popravci uzemljenja, kako su pojasnili u svom dopisu Gradu Đakovu, nužni su radi osiguranja sigurnosti za ljude i samog rada dalekovoda na navedenom području.

Iz Elektre Vinkovci poručuju i da će, ukoliko uslijed izvođenja radova održavanja na navedenom nastane šteta na poljoprivrednim kulturama, ista po zahtjevu za naknadom vlasnika katastarske čestice, biti nadoknađena.

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo