U povodu Dana Grada Đakova, Foto kino klub (FKK) u 2019. godini organizira jedanaesti foto natječaj otvoren za sve građane, za izložbu pod nazivom VOLIM ĐAKOVO. Fotografije za izložbu mogu poslati svi građani bez obzira da li su članovi FKK ili ne. Fotografije moraju odgovarati uobičajenim pravilima predviđenim kod organiziranja izložbe, a određuju ih propozicije koje slijede.

PROPOZICIJE:

  1. Autori će biti svrstani u dvije kategorije

A – učenici osnovnih škola, i

B – srednjoškolci i odrasli.

  1. Tema fotografije

– grad, život, ljudi u gradu i događaji

– arhitektura grada

  1. Fotografije mogu biti crno/bijele ili kolor
  2. Fotografije trebaju biti u digitalnom obliku (preporučujemo 300 dpi ili podesite svoj digitalni fotoaparat na najveću rezoluciju).
  3. Autor može sudjelovati s najviše 6 fotografija.
  4. Autor odgovara za sadržaj na fotografiji
  5. Fotografije i popunjena prijavnica se predaju:

– donijeti osobno (na CD/DVD/USB-u) u prostorije Kluba koje se nalaze u potkrovlju Doma Mato Korodva – ulaz kod Porezne uprave (svaki ponedjeljak od 19,00 do 20,00 sati), ili

– putem e-maila (JPG/JPEG format, naziv datoteke mora sadržavati ime fotografije + prijavnica DOC ili PDF format) na adresu: [email protected] (ako imate problema s ispunjavanjem prijavnice, pošaljite tražene podatke u tekstu e-mail poruke).

  1. FKK će izraditi fotografije za izložbu o svom trošku koje će time postati vlasništvo Kluba.
  2. Za ovogodišnju izložbu možete prijaviti fotografije nastale u prethodne dvije godine.

 

ROK ZA PREDAJU FOTOGRAFIJA JE 15. TRAVNJA 2019.

Sve primljene fotografije u obje kategorije pregledat će tročlani žiri i odabrati fotografije za izložbu te nagrade:

Kategorija A – učenici osnovnih škola

– I. nagrada

– II. nagrada

– III. nagrada

Kategorija B – srednjoškolci i odrasli

– I. nagrada

– II. nagrada

– III. nagrada

Svojim potpisom na Prijavnici koju šalju uz fotografije, autori Klubu daju dozvolu za korištenje u promidžbene svrhe (plakat, novine i sl.), ali ne i za komercijalnu upotrebu.

Svima želimo dobro svjetlo i mirnu ruku, a nama u FKK što više fotografija.

 

Izvor : Foto – kino klub Đakovo