Nakon objavljivanja Javnog poziva za predlaganje programa za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2023. godinu te provedenog vrednovanja prijavljenih programa i projekata župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić donio je 14. ožujka 2023. godine Plan raspodjele sredstava prema Programu javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu.

Sredstvima u iznosu od 221.000,00 eura (1.665.124,50 kuna) sufinancirat će se 173 programa i projekata ustanova, udruga, umjetničkih organizacija i pojedinaca koji svojom djelatnošću doprinose razvoju kulture na području cijele Osječko-baranjske županije.

Javnim pozivom obuhvaćena su bila sljedeća programska područja: djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom, knjižnična, nakladnička i knjižarska djelatnost, muzejska i arhivska djelatnost, glazbena i glazbeno-scenska umjetnost, dramska i plesna umjetnost, vizualna umjetnost i audiovizualna djelatnost, interdisciplinarna i nova umjetnička i kulturna praksa i međunarodna kulturna suradnja i mobilnost.

Plan raspodjele sredstava prema Programu javnih potreba u kulturi za 2023. godinu:https://www.obz.hr/images/Plan_raspodjele_sredstava_prema_Programu_javnih_potreba_u_kulturi_na_podrucju_Osjecko-baranjske_zupanije_za_2023._godinu.pdf

Osječko-baranjska županija: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Centar za kulturu