Početkom iduće godine počinju prve aktivnosti nove edukacijsko-informativne kampanje “O okolišu ne dvoji – otpad odvoji!”, za koju je Grad Đakovo osigurao pola milijuna bespovratnih kuna iz europskog Kohezijskog fonda. Kako pravilno odvajati i zbrinjavati otpad, od selekcije na kućnome pragu do reciklažnog dvorišta, kako smanjiti količine miješanog komunalnog otpada, pripremiti više sirovine za ponovnu uporabu i kompostirati, očuvati okoliš i neposrednu životnu sredinu, ali i učiniti jeftinijom javnu uslugu zbrinjavanja otpada – sve su ovo pitanja na koja će odgovoriti sveobuhvatna kampanja kojoj je osnovni cilj osvijestiti lokalnu javnost o potrebi i smislu održivoga gospodarenja otpadom kao preduvjeta kružnoj ekonomiji.

Kampanja, za koju će Grad izdvojiti dodatnih 102.000 kuna, trajat će do proljeća 2020. i sadrži niz aktivnosti; letke i plakate, tiskane vodiče o gospodarenju otpadom, slikovnice za najmlađe s jasnim porukama o postupanju s otpadom, kreativna natjecanja za učenike osnovnih škola, javne tribine u svim vrtićima, osnovnim i srednjim školama i gradskoj vijećnici, uz angažiranje stručnih osoba, specijalizirane radijske emisije, izradu posebne mrežne stranice i elektroničke oglase. Središnji će događaj biti veliko edukativno-zabavno obilježavanje Dana planeta Zemlje 22. travnja 2019. na Trgu Josipa Jurja Strossmayera.

Povećati količinu korisnog, a smanjiti količinu miješanog otpada

– Uz malo dobre volje i osnovnog znanja o otpadu, koji svakodnevno svi mi proizvodimo, možemo doprinijeti kvalitetnijem zbrinjavanju toga otpada i zaštiti okoliša. To je ujedno i zaštita našega zdravlja. Zato projektom “Ne dvoji – odvoji!” želimo educirati Đakovčane kako stvari koje smo iskoristiti i dosad ih mahom bacali u smeće, bez razmišljanja o njihovoj reciklaži, vratiti ponovno u uporabu prerađivanjem. Zato je tvrdi otpad važno što više i češće razdvajati, a organski kompostirati, čime ćemo smanjiti količinu miješanog otpada koji završava na odlagalištu, a povećati količinu korisnog, kaže gradonačelnik Marin Mandarić, dodajući kako je Grad već potpisao ugovor s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike o realizaciji ovog projekta, preko kojeg stiže izborenih 85% eurosredstava.

Osim što kontinuirano ulaže u komunalnu infrastrukturu, o čemu svjedoči nedavno dovršena pristupna cesta do gradskog odlagališta Vitika i uznapredovala izgradnja reciklažnog dvorišta u Gajevoj 31 na oko 2.500 kvadrata uporabne površine, Grad Đakovo jedan je od prvih gradova u Hrvatskoj koji je odlučio krenuti u ozbiljnu edukaciju svojih sugrađana, od vrtićaraca do starijih generacija, o novim navikama u postupanju s otpadom za čišći grad i bolje sutra, pametno koristeći europski novac.

Iako je lokalna samouprava nositelj ovog projekta, u kampanju “O okolišu ne dvoji – otpad odvoji!” uključen je i gradski komunalac Univerzal, koji privodi kraju ažuriranje baze podataka čipiranjem i označavanjem posuda za otpad bar kodovima na adresama korisnika, pripremajući se za napredniji sustav zbrinjavanja, koji će pratiti novi izračun cijene javne komunalne usluge, prema Vladinoj Uredbi o gospodarenju otpadom.

Danijel Geošić