Problem zaostajanja ruralnih područja u odnosu na urbane sredine i depopulacija tih područja nije samo problem Hrvatske ili zemalja istočne Europe već je prisutan i u najrazvijenijim zemljama Europske unije, te je prihvaćeno da je rješavanje ovog problema od strateškog interesa za cijelu Europu. Europski parlament je na plenarnoj sjednici održanoj u ožujku 2019. godine prihvatio Pametna sela kao novi koncept razvoja ruralnih područja u novom financijskom razdoblju 2021.-2027. godine. Donesena je odluka i o financiranju ovog koncepta iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda s najmanje 2,4 milijarde eura, ali i s mogućnošću dodatnog financiranja iz ostalih fondova EU.

„Pametna sela“ su zajednice u ruralnim područjima koje koriste inovativna rješenja za poboljšanje svoje otpornosti, nadograđujući se na lokalne snage i mogućnosti. Oslanjaju se na participativni pristup u razvoju i provedbi svoje strategije za poboljšanje ekonomskih, socijalnih i/ili okolišnih uvjeta, posebno mobiliziranjem rješenja koja nude digitalne tehnologije. „Pametna sela“ imaju koristi od suradnje i povezivanja s drugim zajednicama i akterima u ruralnim i urbanim područjima. Pokretanje i primjena strategija „Pametna sela“ može se temeljiti na postojećim inicijativama i može se financirati iz različitih javnih i privatnih izvora.

Osječko-baranjska županija prepoznala je važnost novog koncepta razvoja ruralnih područja i izrade projekata „Pametna sela“ te je u svrhu poticanja, educiranja, podizanja svijesti i aktiviranja svih lokalnih čimbenika izradila Odluku o dodjeli nagrada za izradu projektnih ideja „Pametna sela“ na području Osječko-baranjske županije.

Upravni odjel za ruralni razvoj OBŽ objavio je dana 15. srpnja 2020. godine Javni natječaj za dodjelu nagrada za izradu projektnih ideja „Pametna sela“ na području Osječko-baranjske županije.

Natječaj je završen 14. rujna 2020. godine, a pristiglo je ukupno 47 prijava koje su trenutno u obradi radi bodovanja od strane Povjerenstva.

Nakon što Povjerenstvo izvrši bodovanje prijavljenih projektnih ideja što očekujemo da će biti dovršeno do 16. listopada ove godine, na web stranicama Županije objavit ćemo imena nagrađenih podnositelja prijava. Iznimno sam zadovoljan velikim odazivom jer 47 pristiglih prijava govori o tome da je naša ideja za razvijanje ovog koncepta među građanima naišla na plodno tlo. Među pristiglim prijavama ima izvrsnih ideja i Povjerenstvo će imati težak posao izabrati najbolje – rekao je pročelnik Upravnog odjela za ruralni razvoj Slavko Marjančević.

Povjerenstvo će nagraditi 20 radova, najbolji rad svom će autoru osigurati novčani iznos od 30.000 kuna, druga nagrada iznosi 25.000, treća 20.000 i četvrta 15.000 kuna. Šest radova bit će nagrađeno sa po 10.000 kuna, a deset sa 5.000 kuna.