U srijedu 10. lipnja 2020. s početkom u 12 sati, u Pansionu Budimir, Nikole Tesle 90e, održat će se zaključna javna edukacijska tribina, čime završavaju izobrazno-informativne aktivnosti u sklopu Projekta „O okolišu ne dvoji, otpad odvoji!“. Glavna tema javne tribine je postupanje s komunalnim otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kompostiranje i ponovnu upotrebu predmeta. Predavač je mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn.

Organizacija javnih tribina sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 602.204,33 kuna, a iznos dodijeljnih bespovratnih sredstava Gradu Đakovu je 500.000,00 kuna (83%). Javne tribine provodi Grad Đakovo u sklopu projekta „O okolišu ne dvoji, otpad odvoji“.