Grad Đakovo raspisao je 14. listopada 2020. godine Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Đakova. Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje provedbe postupka zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Đakova. Natječaj je otvoren od 15. listopada 2020. godine i traje do iskorištenosti raspoloživih proračunskih sredstava za 2020. godinu. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava Grada može ostvariti: fizička osoba, vlasnik/suvlasnik, odnosno upravitelj zgrade na zahtjev suvlasnika/upravitelja zgrade, za zamjenu pokrova koji sadrži azbest, isključivo za jednu zgradu koji se nalazi na području Grada Đakova, ili fizička osoba, vlasnik/suvlasnik jedne katastarske čestice na području Grada Đakova na kojoj se nalaze azbestne ploče spremne za zbrinjavanje/odvoz.

Sredstva za zamjenu pokrova koji sadrži azbest i zbrinjavanje (odvoz) azbestnih ploča planirana su u Proračunu Grada Đakova. Opravdani troškovi zamjene krovnog pokrova koji sadrži azbest i zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča pripremljenih za odvoz uklanjanja azbesta s lokacija na području Grada Đakova, bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini od: 30,00 kn/m2 uklonjenog azbestnog krovnog pokrova, do maksimalno 4.000,00 kuna za zamjenu krovnog pokrova koji sadrži azbest, po prijavi, odnosno, 2,5 kn/kg za zbrinjavanje (odvoz) azbestnih ploča, do maksimalno 5.000,00 kn po prijavi. Količina uklonjenog azbestnog krovnog pokrova i azbestnih ploča dokazuje se potvrdom/računom koju izdaje ovlašteni sakupljač. Svaki Podnositelj prijave na ovaj Poziv može podnijeti najviše jednu prijavu za jednu zgradu ili najviše jednu prijavu za zbrinjavanje azbestnih ploča spremnih za zbrinjavanje (odvoz). Broj prijava sufinancirat će se ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima Grada.

Prijava na Javni poziv podnosi se u pisanom obliku i predaje se isključivo poštom kao preporučena pošiljka s povratnicom ili se predaje neposredno u pisarnicu grada Đakova, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 31400 Đakovo, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom Podnositelja prijave uz naznaku na što se prijava odnosi.

OPŠIRNIJE NA LINKU:

Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Đakova

Grad Đakovo: službeno izvješće za javnost

Foto: Avaz