Uređenjem pristupne ceste do mjesta buduće brane počeli su radovi na izgradnji Akumulacije Kešinci, treće akumulacije (uz Borovik i Koritnjak) na slivu rijeke Vuke na području Osječko-baranjske županije. Gradilište u blizini Semeljaca obišli su generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, načelnik Općine Semeljci Grga Lončarević i direktor VGO Osijek Željko Kovačević sa suradnicima.

“Bujični potok Perić povremeno donosi velike količine voda koje tada prelijevaju cestu, izazivaju eroziju tla, nanose velike količine naplavina na nizvodnom području i druge štete. Izgradnjom akumulacije znatno će se smanjiti opasnosti od pojave poplava, istovremeno zalihe vode moći će se koristiti za navodnjavanje, dok će Općina Semeljci sigurno naći i dodatne sadržaje te oplemeniti i urediti prostor oko akumulacije. Vrijednost investicije je oko 13 milijuna kuna, a radovi će biti završeni najduže u roku do dvije godine”, rekao je Zoran Đuroković.
Tri benefita projekta akumulacije

Ovom investicijom stvara se akumulacijski prostor površine 59,3 hektara za akumuliranje 1.758.700 m3 vode. Dužina brane u kruni je 290 metara, a od dna iskopa do krune ima visinu do 9,90 metara, dok je najveća širina osnovice brane oko 64 metra. Pregradno mjesto udaljeno je oko 300 metara od naselja Pivarnica u Semeljcima.

Za pristup pregradi predviđena je izgradnja pristupne ceste od završetka asfaltirane ceste u naselju Pivarnica do pregradnog profila. Budući da će izvedbom brane i akumulacije biti presječeni neki postojeći poljoprivredni putovi, predviđena je izgradnja zamjenskih poljoprivrednih putova za pristup svim poljoprivrednim površinama kojima je izvedbom brane i akumulacije pristup onemogućen.
“Projekt Akumulacije Kešinci ima tri benefita; zaštitu od poplava naselja na području Općine Semeljci, novu mogućnost navodnjavanja poljoprivrednih površina te stvaranje uvjeta za razvoj turizma, izgradnju sportskih i rekreativnih sadržaja. Ovi projekti su od životne važnosti za ovaj kraj te zahvaljujemo Hrvatskim vodama i gospodinu Đurokoviću što provode ovakav projekt, ali i za druge velike projekte, projekte koji imaju benefite za sve građane Hrvatske, projekte koji se realiziraju u suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a što je najbitnije i u suradnji s fondovima EU”, istaknuo je župan Ivan Anušić.
Kreće izgradnja i akumulacije Švajcarija
Načelnik Grga Lončarević ističe kako je na području Općine Semeljci uređeno 95 posto kanalske mreže na poljoprivrednim površinama. “Ovo je jedan od najvažnijih projekata da spriječimo poplave, omogućimo navodnjavanje te za druge koristi, no posebno je važno što ćemo dobiti jednu lokaciju koja će sutra biti turistička atrakcija, nešto što će privući mještane i ljude iz okolice. Na našem području 98 posto površina su oranice, nemamo dvorce ni vode poput Baranje, ni bilo kakvih turističkih atrakcija, pa ćemo kao lokalna samouprava iskoristiti ovaj projekt i poboljšati kvalitetu življenja na našem području”, poručio je Lončarević.
Direktor VGO Osijek Željko Kovačević najavio je izgradnju još jedne akumulacije – akumulacije Švajcarija na slivu Karašice-Vučice. Projekt je pred ugovaranjem.
Izvor: Agroklub