Osječko-baranjska županija završila je radove energetske obnove još jedne zgrade osnovne škole. Riječ je o Osnovnoj školi Josipa Antuna Ćolnića u Đakovu. Projektom rekonstrukcije obavljeni su radovi na izmjeni postojeće stolarije novom te je postavljena nova toplinska izolacija vanjskih zidova i krova. Energetska učinkovitost zgrade poboljšana je i rekonstrukcijom sustava grijanja, čime će se godišnje potrebe toplinske energije za grijanje smanjiti za 600.039,00 kWh, a emisija CO2 smanjit će se 69,69 %. Nakon rekonstrukcije zgrade učenici i nastavno osoblje dobit će bolje uvjete za rad kako smanjenjem potrebne energije za grijanje tako i smanjenjem emisije stakleničkih plinova.

Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi 5.848.616,40 kuna, dok vrijednost ugovorenih radova nakon nabave iznosi 5.182.194,61 kunu od čega su osigurana bespovratna EU sredstva u iznosu 3.092.215,52 kune, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 1.410.593,37 kuna i Osječko-baranjska županija s 678.867,49 kuna.

Nakon rekonstrukcije školska zgrada, površine 5.318 m2 izgrađena 1981. godine, prešla je iz energetskog razreda E u C.

Školske zgrada je obnovljena u okviru Prioritetne osi 4. “Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije”, Specifičnog cilja 4cI “Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora “Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014-2020.” financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Osječko-baranjska županija na ovaj način obnavlja ukupno 35 zgrada javnog sektora. Uz već ranije završenu obnovu 10 školskih zgrada broj obnovljenih objekata povećao se na 11, a na ostalih 24 su radovi u završetku.

Ukupna vrijednost svih 35 projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 20.145.349,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova osigurano je sufinanciranje u iznosu od 28.710.242,87 kuna.

Zajedno s energetskom obnovom osnovnih i srednjih škola završenih u 2019. godini, ukupno će do kraja 2020. godine biti obnovljeno 54 javne zgrade s ukupnom vrijednosti investicija Osječko-baranjske županije u iznosu 178,9 milijuna kuna.

Izvor: Osječko-baranjska županija