HNK Đakovo Croatia uspješno je aplicirao prema Europskim fondovima te je u suradnji s Gradom Đakovo dobio 484.466,50 kn za izgradnju malonogometnog terena s umjetnom travom. Cijeli projekt prijavljen je u iznosu od 863.243,75 kn. Središnji državni ured za šport odobrena je sredstva u potpunosti prenio, a preostali dio pokrio je Grad Đakovo.

Radovi se izvode već nekoliko mjeseci. a jučer su odrađeni završni radovi na postavljanju zelene umjetne podloge na igralištu koje se nalazi iza pomoćnog terena.

Jako puno ljudi je uključeno u rad Kluba da bi Klub funkcionirao kako sada funkcionira i da bi nadoknadili sve izgubljene godine, doznali smo od predsjednika kluba Ivana Mikulića.

Teren će koristiti HNK Đakovo Croatia u kome je trenutno deset kategorija škole nogometa s više od 260 polaznika, te seniorska ekipa. Oni su prioritetni kada je riječ o korištenju terena, a preostane li slobodnih termina u klubu promišljaju o komercijalizaciji no o tome će odluka biti donesena naknadno.