Na temelju članka 11. Pravila Mjesnog odbora Braća Ribar (Službeni glasnik Grada Đakova broj 9/10) saziva se zbor građana mjesnog odbora BRAĆA RIBAR koji će se održati dana 6. lipnja 2022. godine u „holu“ Gimnazije „A.G.Matoš“ u Đakovu, s početkom u 20,00 sati.

Teme zbora građana:

1. PREZENTACIJA KAPITALNIH PROJEKATA,
2. KOMUNALNE AKTIVNOSTI NA PODRUČJU MO,
3. PITANJA I PRIJEDLOZI GRAĐANA.

Na zboru građana će uz gradonačelnika biti nazočni predstavnici gradske uprave i trgovačkih društava Đakovački vodovod d.o.o. i Univerzal d.o.o. Na zboru građana svi zainteresirani mogu dati mišljenje i izreći svoj stav o navedenim temama.

Pozivaju se svi sugrađani i sugrađanke na sudjelovanje, predstavnici obrta, trgovačkih društava, organizacija i ustanova, gradske vijećnice i vijećnici s područja Mjesnog odbora, kao i predstavnici susjednih Mjesnih odbora.

Mjesni odbor Braće Ribara obuhvaća sljedeće ulice:

Ante Starčevića, Bana Emerika Derenčina, Frane Supila, Joze Ivakića, Franje Kuhača, Ivana Kukuljevića, Lavoslava Ružičke, Ivandvor, Božidara Adžije, Diljska, Psunjska, Pašin Prolaz, Antuna Reljkovića, Vijenac kardinala Alozija Stepinca, Ivana Zajca i Ulica dragovoljaca Domovinskog rata.

Foto: Gimnazija A. G. Matoša