Kao i proteklih godina, Grad Đakovo je prepoznao važnost kampanje Zelena čistka kao važan korak u promjeni odnosa građana prema primarnom odvajanju otpada i saniranju postojećih divljih odlagališta. S obzirom na to da se većina divljih odlagališta otpada nalazi na poljoprivrednim površinama te uz poljske puteve i kanale, poljoprivredni redar Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Grada Đakova, prikupio je ključne informacije o lokacijama, a samom organizacijom navedene kampanje rukovodi pročelnica navedenog Upravnog odjela, Sanja Rogoz-Šola. Ove, 2021. godine, dana 18. rujna, planirano je čišćenje na sveukupno 7 lokacija na području samoga grada i prigradskih naselja, a istome će prisustvovati volonteri odnosno sudionici iz pojedinih udruga te sportskih klubova s područja Grada Đakova. Isto tako, akciji će se nesebično priključiti i neki od obrta i trgovačkih društava koji će osigurati potrebnu mehanizaciju kojom će doprinijeti ispunjavanju cilja Zelene čistke. Za zbrinjavanje sakupljenog otpada zaduženo je trgovačko društvo Univerzal d.o.o. Đakovo.

Napominjemo da je 2020. godine očišćeno sveukupno 9 lokacija, na kojima je prikupljeno 7476 kg mješovitog komunalnog otpada koji je na odgovarajući način zbrinuto, a na akciji čišćenja je sudjelovalo gotovo 50 volontera.

Zelena čistka je nacionalna kampanja kojoj je u cilju podizanje svijesti građana Hrvatske o njihovoj ulozi u stvaranju i načinu odlaganja otpada, a kulminacija kampanje je akcija čišćenja divljih odlagališta, koja će se održati desetu godinu za redom u Hrvatskoj, 18. rujna u sklopu svjetske akcije World Cleanup Day!

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: arhiva