Grad Đakovo je pristupio izradi Studije i Strategije zelene infrastrukture Grada Đakova s ciljem uspostave mreže prirodnih i poluprirodnih područja s drugim ekološkim obilježjima koja su osmišljena i kojima se upravlja u cilju ostvarenja velikog broja usluga ekosustava.

Zelena infrastruktura obuhvaća planski osmišljene zelene i vodne površine te druga prostorna rješenja temeljena na prirodi koja se primjenjuju unutar gradova i općina, a kojima se pridonosi očuvanju, poboljšanju i obnavljanju prirode, prirodnih funkcija i procesa radi postizanja ekoloških, gospodarskih i društvenih koristi održivoga razvoja.

Ovaj upitnik je fokusiran na otvorene površine kao što su: parkovi, dječja igrališta, sportska igrališta, šetališta, drvoredi, trgovi, jezera i slično.

Odvojite nekoliko minuta za ispunjavanje ovog anonimnog anketnog upitnika. Dobiveni rezultati će se koristiti isključivo u svrhu izrade Studije i Strategije zelene infrastrukture Grada Đakova.

Anketni upitnik

Grad Đakovo: službeno izvješće za javnost