Bivši gradonačelnik i bivši gradski vijećnik, zoran Vinković, održao je, nakon dugo vremena, jednu od svojih sada već tradicionalnih konferencija za medije.

Glavna tema konferencije bio je proračun grada za sljedeću godinu, a osim proračuna dotaknuo se i ostalih tema, među kojima i neizostavne Mimoze te izlaska HSS-a iz, sada već bivših, stranačkih prostorija.

Odmah na početku optužio je gradsku vlast za nerad rekavši kako se i dalje nastavljaju stari projekti aglomeracije i pješačkih staza, ali kako nismo vidjeli niti jedan novi projekt u ovoj godini u kojemu bi se povukla sredstva Europske unije.

Također se u svome obraćanju osvrnuo i na Mimozu:

„Ni ove godine u proračunu nije bila Mimoza, koja je sada u vlasništvu Grada i tu je doista trebalo biti doista talentiran za ekonomiju i politiku i uzeti tako devastiranu zgradu na nagovor bivšeg ministra Marića pod svoje vlasništvo i obvezati Grad s 26 milijuna kuna čiji će teret osjetiti buduće gradske vlasti. Mimoze nema ni u proračunu za iduću godinu i sve se svodi na to da je gradska vlast odustala od nje kao od središta administracije cijeloga grada.“

Zatim je Vinković krenuo o samom proračunu:

„Što se tiče Proračuna za 2021. godinu, on je prije svega predimenzioniran, socijalno neosjetljiv, u njemu nema naznaka razvoja gospodarstva na području Grada Đakova, ili je tek minorno naglašeno. Realno proračun za ovu godinu će biti 100 milijuna kuna, a od toga je 80 milijuna porezni udio. Netko tko očito ne zna osnove ekonomije, tko očito ne zna osnove svega ovoga što se događa u Covid krizi ga planira na 160 milijuna kuna.“

Dalje je nastavio:

„Iz toga svega proizlazi kako se radi o „predizbornom proračunu“ i bojim se kako ćemo se vratiti tamo negdje u 2009. godinu, kada se gradska blagajna ispraznila, a novac će se bahato potrošiti kako bi se ostalo na vlasti. To je upozorenje vlasti da to ne rade, jer će tako dovesti Grad na prosjački štap. I dalje tvrdim da u Gradu Đakovu i samom proračunu ne postoje projekti koji bi oživjeli gospodarstvo, jer je svega 2,7 milijuna kuna namijenjeno za oživljavanje gospodarstva.“

Osim proračuna, Vinković se osvrnuo i na, po njemu, ogromno povećanje izdataka za plače uposlenima u ustanovama kojima je Grad Đakovo osnivač, gdje smatra kako je došlo do novog zapošljavanja po obiteljskim vezama i stranačkoj pripadnosti.

Dodao je kako u proračunu nisu namijenjena sredstva za projekte od ključne važnosti, nego su namijenjena za one nepostojeće projekte.

Također, mišljenja je kako Grad ima dosta svojih prostora te mu je sporno zašto se ulazilo u neke prostore gdje je potrebno plaćanje najma.

Za sam kraj postavio je pitanje:

„Zašto se ne ide u smanjenje prireza od 10%, kada već imamo toliko sredstava za ovako predimenzioniran proračun?“

Nakon svog obraćanja osvrnuo se na deložaciju HSS-a iz njihovih stranačkih prostorija, gdje smatra da je to pucanj u demokraciju.

Igor Kretonić

Foto: arhiva