Nakon što je prije nekoliko dana ponovno započela provedba akcije izrade vizira, Zajednica tehničke kulture (ZTK) grada Đakova danas je donirala ukupno 50 vizira prosvjetnim djelatnicima Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Đakovo, koje je preuzeo ravnatelj škole, gosp. Ante Andabak.

ZTK grada Đakova koristi ovu priliku da se zahvali vrijednim volonterima koju izrađuju okvire vizira tehnikom 3D printanja. Zaštitne vizire sastavljaju, dezinficiraju, pakiraju i isporučuju volonteri ZTK grada Đakova. Zahvalili su se i Gradu Đakovu na financiranju projekta nabavke novih 3D printera kojima je osigurana provedba ove humanitarne akcije, ali i priprema budućih edukacija i programa u ZTK Grada Đakova.

Hrvatska zajednica tehničke kulture, osigurava, priprema i dostavlja filamente za printanje, folije i ostale materijale potrebne pri izradi vizira. Cijeli projekt se ostvaruje uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja, namijenjenu za provedbu programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi. Akcija izrade zaštitnih vizira za sve one kojima su potrebni se nastavlja!

Izvor: ZTK Đakovo