Ugovor o suradnji u provedbi seminara „Upravljanje EU projektima“ danas (4. listopada 2022. godine) potpisali su župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku prof. dr. sc. Boris Crnković i direktor Podružnice Osijek Hrvatske udruge poslodavaca Ivan Sarić. Župan i direktor HUP-a potom su potpisali i Ugovor o sufinanciranju „Programa usavršavanja managera PUMA“. Potpisivanju ovih ugovora nazočile su voditeljica programa „Upravljanja EU projektima“ Anamarija Delić i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo OBŽ Ivana Katavić Milardović.

– „Program usavršavanja managera – PUMA” Hrvatske udruge poslodavaca provodi se od 1996. godine i s tom dobrom praksom nastavljamo. Drugi ugovor se odnosi na edukacije koje su vrlo bitne za razvoj gospodarstva i poduzetništva na području Osječko-baranjske županije. Edukacije svakako moramo iskoristiti jer na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županija imamo Sveučilište J. J. Strossmayera čije sve sastavnice mogu puno pomoći u pripremi i edukaciji poduzetnika te i stoga surađujemo s njima. Danas smo potpisali jedan u nizu ugovora s Ekonomskim i drugim fakultetima, HUP-om i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a nakon realizacije ugovora očekujemo spremnije poduzetnike za tržište rada i sve što danas traži nova tehnologija i novi načini komuniciranja i djelovanja. Na taj način želimo da se ubrza realizacija projekata i obave kvalitetnije pripreme osoba za tržište rada, a statistike o učincima ugovora pokazuju da radimo dobar posao – rekao je župan Ivan Anušić.

Dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku prof. dr. sc. Boris Crnković dodao je da se slični ugovori godinama pripremaju i uspješno provode, a današnji je specifičan jer su zajedno uključeni HUP i Fakultet. – Svjesni smo koliko europski fondovi pomažu razvoju gospodarstva naše regije, a drago mi je da i Županija i HUP prepoznaju mogućnost da u članice HUP-a, male i velike poduzetnike, trebamo još više uložiti kako bi educirali svoje kadrove i mogli privući različite projekte u svoja poduzeća, a time će generirati zaposlenost i dodatno razvijati gospodarstvo – kazao je.

Direktor osječke Podružnice HUP-a Ivan Sarić naglašava da Program PUMA od 2004. godine bilježi izvanredne rezultate te da svake godine ima sve veći broj seminara. Samo prošle godine održan je 21 seminar s 533 polaznika, što je povećanje za 20 posto u odnosu na godinu ranije. Ističe da je ugovor Županije, HUP-a i Ekonomskog fakulteta prvi takve vrste u Hrvatskoj te zahvaljuje partnerima na prepoznavanju takvog sinergijskog projekta.

– Program smo prilagodili potrebama članica HUP-a jer se pokazalo da se većina malih i srednjih poduzeća neće samostalno upuštati u pisanje EU projekata nego je važno da razumiju o čemu se radi, što donosi nova financijska perspektiva, koji su zahtjevi, koji je odjeljak Kohezijske politike te kako kvalitetno upravljati projektima kada ih dobiju. U našim istraživanjima smo utvrdili da najviše grešaka u sektoru malih i srednjih poduzeća ima u javnoj nabavi, ali i upravljanju projektima te nam je cilj i misao vodilja bio da pomognemo kako bi se uočeni rizici i pogreške sveli na minimum – rekla je voditeljica programa „Upravljanje EU projektima“ Anamarija Delić te dodala da je projekt jedinstven u Hrvatskoj jer se edukacija prilagođava potrebama poduzetnika.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Ivana Katavić Milardović kaže da je za provedbu ovog seminara potrebno 50.000,00 kuna, pri čemu su HUP i Županija osigurali po 25.000,00 kuna, dok je Ekonomski fakultet osigurao prostor i preuzeo cjelokupnu organizaciju edukacije. Inače, Ekonomski fakultet i HUP analizirali su edukacije na temu EU fondova i pristupa izvorima financiranja. Utvrdili su da na tržištu postoje brojne edukacije koje pokrivaju navedenu tematiku, međutim takve edukacije ne postoje za skupinu poslodavaca i poduzetnika koja ponajprije treba pojašnjenje pojmova, ali i detaljne upute o koracima u prikupljanju EU sredstava. Zbog toga su predložili provedbu pilot-projekta odnosno edukacije koja bi bila namijenjena navedenoj ciljnoj skupini.

– Program edukacije osmislio je Ekonomski fakultet u Osijeku, a u njenom izvođenju sudjelovat će stručnjaci koji se bave pripremom projektnih prijedloga i upravljanjem EU projektima u sektoru malih i srednjih poduzeća. HUP će odraditi promociju edukacije te dostaviti popis polaznika, 20 poslodavaca i poduzetnika članica HUP-a s područja Županije. Edukacija u trajanju 50 sati provodit će se u razdoblju od listopada 2022. do siječnja 2023. godine. Provođenjem ove edukacije poduzetnici će imati veće šanse i mogućnosti povlačenja raspoloživih sredstava putem natječaja iz tzv. Višegodišnjeg financijskog okvira te iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost – kazala je pročelnica Ivana Katavić Milardović.

– Programa usavršavanja managera PUMA Osječko-baranjska županija sufinancira od 2004. godine, a kroz edukacije je prošlo više od 5.200 polaznika. Ove godine projekt sufinanciramo s 30.000,00 kuna, a HUP se obvezuje da će tijekom godine dana trajanja ugovora pružiti edukaciju za najmanje 80 polaznika. Iz iskustva znamo da taj broj bude i veći, a komentari polaznika su izuzetno povoljni, i to je razlog za nastavak projekta – zaključila je pročelnica.

Osječko-baranjska županija: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Osječko-baranjska županija