Ministarstvo poljoprivrede preko Nacionalne ruralne mreže odobrilo je Osječko-baranjskoj županiji izradu dvije studije temeljem Poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže, godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2020. godinu koja će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 „Tehnička pomoć“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost studija iznosi 116.156,25 kn, od velike su važnosti za razvoj ruralnih područja OBŽ pa i šire, koje će biti javno predstavljene kada to budu epidemiološke mjere dozvoljavale te će biti uvrštene u nastavni program fakulteta.

1. STUDIJA TEHNOLOGIJA NA SELU

Studija „TEHNOLOGIJA NA SELU“ bavi se problematikom pametnog sela, ima za cilj obuhvatiti analizu tehničkih i tehnoloških preduvjeta (infrastrukturnih i komunikacijskih) koji omogućavaju razvoj koncepta pametnog sela, obuhvaćajući i primjere dobre prakse. Analizira se i trenutno stanje i mogućnosti implementacije naprednih usluga iz domene pametnog sela u ruralnim područjima u Osječko-baranjskoj županiji. Osim tehnoloških aspekata (bez previše tehničkih detalja, radi razumljivosti širem krugu čitatelja), studija obuhvaća i pregled mogućih naprednih usluga koje se pod okriljem ove platforme mogu ponuditi stanovnicima ruralnih sredina, te tako izravno doprinijeti podizanju razine kvalitete života na selu. Pametne usluge stanovnicima u ruralnim područjima mogu biti u više različitih domena: poljoprivreda, turizam, transport, zdravstvena skrb, komunikacija s upravnim tijelima, administrativne usluge, zaštita okoliša i druge. Studija analizira i mogućnosti primjene različitih pametnih usluga u ruralnim područjima. Iako se studija primarno orijentira ka području Osječko-baranjske županije, prezentirani sadržaji primjenjivi su i šire.
Studija je izrađena na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, a autori su Izv. prof. dr. sc. Krešimir Grgić i Izv. prof. dr. sc. Josip Job. Vrijednost studije iznosi 48.656,25 kn i 100 % je sufinancirana od strane Ministarstva poljoprivrede preko Poziva Nacionalne ruralne mreže.

2. STUDIJA RAZVOJA KRATKOG OPSKRBNOG LANCA EKOLOŠKIH PROIZVODA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

„STUDIJA RAZVOJA KRATKOG OPSKRBNOG LANCA EKOLOŠKIH PROIZVODA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI“ rezultat je šireg istraživanja tržišta ekoloških proizvoda u Osječko-baranjskoj županiji te promišljanja njegovog daljnjeg razvoja na temelju dosadašnjih iskustava i primjera dobrih praksi od prvih inicijativa do današnje raznolikosti pristupa u osvajanju ovog specifičnog tržišta i zauzimanju tržišnih pozicija. Studija istražuje ponudu ekoloških proizvoda u Osječko-baranjskoj županiji, s naglaskom na prehrambene ekološke proizvode za svakodnevnu opskrbu kućanstava, te posebno obrađuje trženje ovih proizvoda lokalnih proizvođača povezanih u kratke lance opskrbe putem digitalnih online platformi. Kratki lanci opskrbe, ekološki proizvodi i digitalizacija tržišta nesumnjivo doprinose ostvarivanju sva tri prioriteta europske strategije Europa 2020 jer korištenjem znanja i inovacija povećavaju učinkovitost korištenja zelenih resursa i doprinose zapošljavanju u ruralnim područjima. Drugim riječima, kratki lanci opskrbe u segmentu trženja ekoloških prehrambenih proizvoda zasigurno značajno doprinose smanjivanju ukupnog ekološkog opterećenja u odnosu na konvencionalni lanac koji stvara velika ekološka opterećenja kroz direktno zagađivanje okoliša primjenom pesticida, umjetnih gnojiva i globalnog transporta tako proizvedene hrane.
Studija je izrađena na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, autor je Izv. prof. dr. sc. Snježana Tolić. Vrijednost studije iznosi 67.500 kn i 100% je sufinancirana od Ministarstva poljoprivrede preko Poziva Nacionalne ruralne mreže.

Osječko-baranjska županija: Službeno priopćenje za javnost