Rekonstrukcija nogostupa na Židovskom groblju

Rekonstrukcija nogostupa na Židovskom groblju

Do komemoracije žrtvama sabirnog logora u Đakovu, na kojoj se na Židovskom groblju prve nedjelje u lipnju, u organizaciji Židovske općine Osijek, tradicionalno okupljaju obitelji stradalih, bit će dovršena nova staza. Rekonstrukciju nogostupa od platoa objekta na...