Postavljena prva punionica za električna vozila u Đakovu

Postavljena prva punionica za električna vozila u Đakovu

Nakon što je Grad Đakovo prijavio projekt, a Poduzetnički centar Đakovo d.o.o. odradio prijavu za sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ostvario pozitivnu ocjenu krenula je provedba projekta...