Stožer civilne zaštite Grada Đakova održao svoju sjednicu

Stožer civilne zaštite Grada Đakova održao svoju sjednicu

O B A V I J E S T Dana 10. ožujka 2020. godine Stožer civilne zaštite Grada Đakova održao je svoju sjednicu, vezano uz poduzimanje potrebnih mjera za suzbijanje koronavirusa. Naime, članovi Stožera su jednoglasno prihvatili Zaključke donesene na istoj, a koji se...
Mjere aktivne politike zapošljavanja – edukacija

Mjere aktivne politike zapošljavanja – edukacija

Poduzetnički centar Đakovo d.o.o. u suradnji Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Gradom Đakovo organizira edukaciju s ciljem upoznavanja novih i postojećih poduzetnika s mjerama HZZ-a. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode...