Uzimajući u obzir nepovoljne vremenske uvjete koji su dana 1. srpnja 2024. godine zahvatili područje Grada Đakova, ovim putem se pozivaju oštećenici na čijoj je imovini na području Grada Đakova nastala šteta prozrokovana djelovanjem gore navedenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, da na temelju članka 3. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19) navedenu štetu prijave na propisanom Obrascu PN, za štetu nastale na imovini, što obuhvaća građevine, infrastrukturu, opremu, zemljišta, višegodišnje nasade, šume, stoku, obrtna sredstva u poljoprivredi te ostala sredstva i dobra.

Obavijest o prijavi štete uslijed djelovanja nepovoljnih vremenskih uvjeta možete pročitati ovdje.

Obrazac PN možete pronaći ovdje.

Izjavu PN 2 možete pronaći ovdje.

Izvor|Foto: Grad Đakovo