Na jučer održanoj 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Đakova, gradonačelnik Marin Mandarić izvijestio je o tome kako su Hrvatske ceste raspisale javnu nabavu za kružne tokove koji se trebaju graditi na Đakovačkoj obilaznici kod Selaca Đakovačkih i Satnice Đakovačke.

Podsjećamo, početkom godine izvijestili smo o tome kako su kružni tokovi kod Selaca i Satnice planirani ovog proljeća, a sada možemo vidjeti kako se po tom pitanju poduzimaju konkretni koraci.

Procijenjena vrijednost za kružni tok Đakovo 1 (skretanje za Selce) je 4.650.000 kn, a za Đakovo 2 (skretanje za Satnicu) je 5.050.000 kn. Izgradnjom ova dva kružna toka značajno bi se trebala povećati sigurnost prometovanja Đakovačkom obilaznicom.

Rekonstruirat će se i državne ceste na području Grada i Đakovštine

Gradonačelnik je dodao kako su Hrvatske ceste raspisale i javnu nabavu za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju nekoliko državnih cesta na području Grada Đakova, ali i na širem području Đakovštine. Naglasio je kako se s zahtjevima za rekonstrukcijom išlo i prije, a ceste koje bi se trebale rekonstruirati su: cesta prema Našicama (kod Braćevaca), cesta prema Požegi (dio kod Kondrića), cesta prema Vinkovcima (kod Mikanovaca), cesta prema Vrpolju.

Igor Kretonić