Od vagona u Vrpolju do muzeja Metropolitan u New Yorku

Od vagona u Vrpolju do muzeja Metropolitan u New Yorku

Poveznica Ivana Meštrovića i Slavonije dovodi nas do 1883. godine, odnosno do 15. kolovoza te iste godine. Naime, njegovi roditelji, Mato i Marta Meštrović, iz Otavica u Drniškoj krajini, kreću u Slavoniju u berbu kukuruza (negdje možemo naići i na to da mu je otac...