U veljači ove godine Hrvatske su ceste raspisale javnu nabavu za kružne tokove koji se trebaju graditi na Đakovačkoj obilaznici kod Selaca Đakovačkih i Satnice Đakovačke.

Ova dva skretanja davno su proglašena problematičnima, odnijela su brojne ljudske živote i najavljeno je kako će se ići u izgradnju kružnih tokova na istima radi povećanja sigurnost prometovanja.

Na naš posljednji upit prema Hrvatskim cestama dobili smo odgovor kako je planiran početak radova na kružnim tokovima proljeće 2021., nakon što se okonča postupak nabave te potpisa ugovora s najpovoljnijim izvođačem.

Budući da je proljeće prošlo, a radovi se još ne naziru ponovno smo se javili Hrvatskim cestama s upitom kada će radovi početi te smo dobili sljedeći odgovor:

Poštovani,

Radovi na rekonstrukciji postojećih raskrižja na Đakovačkoj obilaznici u naravi državnoj cesti oznake DC7 u raskrižja s kružnim tokom:

1.     Rekonstrukcija postojećeg raskrižja državnih cesta oznaka DC7 i DC515 sa županijskom cestom oznake ŽC4145 u raskrižje s kružnim tokom – sanacija opasnog mjesta Đakovo 1 (Satnica Đakovačka)

2.     Rekonstrukcija postojećeg raskrižja državnih cesta oznaka DC7 i DC38 sa županijskom cestom oznake ŽC4147 u raskrižje s kružnim tokom – sanacija opasnog mjesta Đakovo 2 (Selci Đakovački)

su ugovoreni s Izvođačima radova i uvođenje Izvođača u posao na KT Đakovo 2 bit će 13. srpnja 2021. godine, a uvođenje Izvođača u posao na KT Đakovo 1 očekivano će biti sredinom kolovoza 2021. godine.

S poštovanjem.

Podsjećamo, procijenjena vrijednost za kružni tok Đakovo 1 (skretanje za Satnicu) je 4.650.000 kn, a za Đakovo 2 (skretanje za Selce) je 5.050.000 kn. Izgradnjom ova dva kružna toka značajno bi se trebala povećati sigurnost prometovanja Đakovačkom obilaznicom.

Igor Kretonić
Foto: Moje Đakovo