Obavijest o proglašenju prirodne nepogode – kultura kamilice

Obavijest o proglašenju prirodne nepogode – kultura kamilice

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika kojima je nastala šteta na kulturi kamilice, da prijave štetu za navedenu kulturu. Šteta se prijavljuje Gradu Đakovu do 17. srpnja 2019. godine, a potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:...